Barndans

På våra barndanslektioner kan barnen förvänta sig glädje, motion och rörelse. Vårt mål är att med musikens hjälp få barnen att finna glädjen i dans och samtidigt lära sig koordination och rytmik. Man får lära sig roliga koreografier till glädjefull musik och improvisera på lekfulla sätt.

Vill du komma i kontakt med oss?