Nyheter

Vårterminen startar som planerat den 30 januari!

Vid torsdagens presskonferens den 21 januari meddelade regeringen att fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ska återupptas och vi på Dansen drar därför igång våra kurser som planerat med start den 30 januari. Idrotts- och kulturministern och Folkhälsomyndigheten betonade bland annat vid presskonferensen att fritidsaktiviteter stärker barn och ungas hälsa under pandemin.

Vi på Dansen har följt utvecklingen kring Covid-19 de senaste veckorna och har varit i kontakt med såväl branschkollegor som Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen för att få rätsida på huruvida vi skulle kunna starta vårterminen som planerat. Efter torsdagens presskonferens och ytterligare kontakt med Länsstyrelsen har vi fått tydliga besked att vi som erbjuder undervisning till barn och ungdomar ska kunna hålla verksamheten öppen som vanligt så länge vi följer de allmänna råden och i övrigt vidtar åtgärder som minskar potentiell smittspridning i vår verksamhet. Vi vill därför återigen påminna om de åtgärder som vi vidtagit på Dansen och som vi nu fortsätter med under vårterminen:

  • Lokalen städas mer frekvent och våra pedagoger har i uppgift att tvätta av dörrhandtag och handfat mellan varje dansklass.
  • Eleverna uppmanas att hålla avstånd från varandra och alla övningar som innebär kroppskontakt plockas tillfälligt bort från undervisningen.
  • Elever och pedagoger ska före, under och efter lektion tvätta händerna och handdesinfektionsmedel har placerats ut på flera platser i lokalen.
  • Elever och föräldrar stannar utanför lokalen till dess att danslektionen startar. Dansklasserna avslutas några minuter tidigare för att grupperna ska kunna byta plats utan att behöva trängas i entré och lobby.

För grupper med elever födda 2004 eller tidigare har vi minskat maxantalet till 8 deltagare.

På grund av lovdagar kommer startdatumen för respektive kurs att variera en aning. Starttider för grupper respektive dag ser ut enligt nedan:

Följande är startdatum för respektive dag:
Lördagar 30/1
Söndagar 31/1
Måndagar 8/2
Tisdagar 9/2
Onsdagar 10/2
Torsdagar 4/2
Fredagar 5/2

Vi ser fram emot att dansa med er i vår och hoppas att vi under terminens gång kan återgå till en lite normalare tillvaro!