Uncategorized

Dansen Vårshow information

Helgen den 16-17 maj hade vi för avsikt att anordna vårterminens stora avslutningsshow på Dansen. Som ni förstår kommer vi på grund av rådande pandemi inte att kunna genomföra den som planerat.
I stället för att eleverna får visa upp vad de jobbat med under året i en vanlig scenshow med publik får showen detta år bli i digitalt format. Lördagen den 16 maj kommer vi låta grupp för grupp komma till Christinaskolans scen och visa upp sin dans framför filmkameror. Slutprodukten, det vill säga filmen, kommer ni sedan att kunna köpa och eleverna får på detta sätt både uppträda på en stor scen och visa upp allt de lärt sig under läsåret för sina nära och kära.
Grupperna kommer alltså inte att vistas i lokalen samtidigt och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera antalet personer som befinner sig inne i Christinaskolans aula. Dessa innefattar bland annat att endast en vårdnadshavare kan sitta i publiken när barnen uppträder och det gäller enbart barn som har behov av en förälder närvarande.
Eftersom läget är föränderligt så kan vi naturligtvis inte garantera att vi kommer att kunna genomföra showen ens i denna anpassade form – i händelse av ytterligare restriktioner som innebär förändringar i upplägget meddelar vi naturligtvis er. Men räkna med att vi kör på detta upplägg och boka in 16 maj!
 
Vet man redan nu att ert barn inte kommer att delta i showen får ni gärna meddela detta via mail snarast!

Mer information kommer via mail!