Uncategorized

Uppdaterad integritetspolicy

Publicerad

Dansen Lidingö AB har uppdaterat sin integritetspolicy med anledning av övergången till GDPR. Förutom att integritetspolicyn uppdaterats har rutiner setts över och förbättrats och personuppgifter som inte längre anses vara nödvändiga för verksamheten ska kunna bedrivas har raderats. 

Ni hittar vårt nya policydokument under Om oss

Har ni frågor kring hur Dansen Lidingö AB hanterar era personuppgifter, vänligen kontakta info@dansenlidingo.se